Skicka utrustning på service

Att registrera ett serviceärende för mobiltelefoner, tillbehör, fasta telefoner, konferenstelefoner, headsets etc kan göras på följande två sätt:

  1. Logga in i Tele2:s E-Butik och klicka på fliken Service
  2. Om du inte har något inlogg vänligen registrera ditt serviceärende genom att klicka här. (Frakthandling ingår inte)

 

OBS! Om ni har ett serviceavtal som innebär försäkring, utökad garanti etc. är det viktigt att ni felanmäler via korrekt Selfservice-instans (Serviceportal). I detta fall skall endast alternativ 1 användas.

Tele2 friskriver sig från ansvar för ev. raparationskostnader kopplade till att fel Selfservice-instans (Serviceportal) används.

Har ni inget specifikt serviceavtal så kan ni bortse från ovan och fortsätta med alternativ 2.
Är ni osäkra på vad ni har för serviceavtal, kontakta avtalsansvariga hos er. 


Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta oss

 

Tele2 Sverige AB

E-post: direkt@tele2.com

Tel: 0200 226 226 knappval 2

Servicehanteringen hos Tele2

 

I dagens arbetsmiljö är mobiltelefonen/surfplattan och tillbehör kritiska hjälpmedel på arbetsplatsen. Detta gör att en väl fungerande servicehantering är av stor vikt. Mot bakgrund av detta har Tele2 valt att anpassa sina servicelösningar efter våra kunders behov, utan att tumma på kvalitén. För att säkerställa att hela tiden tillhandahålla den bästa servicen för kunder har vi valt att etablera samarbeten med de ledande serviceleverantörerna på marknaden.

All service som sker i Tele2 regi hanteras av tekniker som innehar certifiering från just den tillverkare som denna hanteras, detta innebär att vi alltid lämnar garanti på utförd service samt att eventuellt innestående garanti alltid fortsätter att gälla.

Upp till 90% av våra garantiärenden hanteras inom 48 timmar från att de anlänt till våra Servicepartner.

(exkl transporttider). Detta medför att ni kan lägga mer energi på er affärsverksamhet istället för att söka och kräva in information om ert serviceärende.

 

Garantiregler

Garantin omfattar fabrikationsfel och gäller inte tapp/klämskador, fukt/vätskeskador eller felaktigt handhavande då detta klassas som yttre åverkan. Samma regler gäller för tillbehör. Samtliga garantiregler återfinns i de flesta bruksanvisningar som följer med produkten vid köpet, vi rekommenderar att ni läser igenom dessa och följer de skötselråd som eventuellt rekommenderas.

Om en produkt visar sig vara utsatt för någon form av yttre åverkan gäller inte garantin. I dessa fall skickas ett kostnadsförslag till angiven kontaktperson som kan välja att acceptera, neka och skrota telefonen eller returnera enheten utan reparation varpå en undersökningsavgift kommer debiteras.

DOA

DOA eller Dead on Arrival är en benämning på produkt som är trasig vid leverans. Ett DOA-ärende hanteras i vissa fall genom att den trasiga enheten byts ut till ny produkt. Innan en ny enhet skickas ut måste den trasiga produkten skickas in och av tillverkare/representant för tillverkare verifiera att produkten uppfyller dennes krav kring DOA.

Regelverket kring DOA-hantering varierar mellan tillverkarna och ibland även mellan olika produktgrupper. Tele2 följer oavkortat tillverkarens regelverk. Notera att inte alla tillverkare använder sig av DOA utan kräver att en produkt ska genomgå ordinarie serviceförfarande.

DOA hanteringen gäller tex inte Appleprodukter

 

Returer

Innan retur av varor sker, skall Tele2 innesälj kontaktas för att erhålla ett returnummer. Returbekräftelsen skall bipackas med returen av varan. Returer godkänns endast på varor i obruten förpackning. Returer skall återsändas i originalförpackning samt vara väl förpackade i av posten godkänt emballage (exempelvis brun wellpappkartong). Vid eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering godkänns ej retur. Tele2 förbehåller sig rätt till kontroll av varor.

Tele2 debiterar 500 kr plus moms i returavgift för felbeställda varor (eller enligt avtal)

Retur utan giltigt returnummer återsänds till avsändaren och en hanteringsavgift á 500 kr debiteras.

OBS! Ingenting får klistras eller skrivas på originalförpackningen.

Tele2 Allmänna leveransvillkor

Ladda hem Tele2's allmänna leveransvilkor

 

 

Vänligen vänta

Kundvagn uppdaterad
Kundvagn ej uppdaterad