Skicka utrustning på service

Att registrera ett serviceärende för mobiltelefoner, tillbehör, fasta telefoner, konferenstelefoner, headsets etc kan göras på följande två sätt:

  1. Logga in i Tele2:s E-Butik och klicka på fliken Service
  2. Om du inte har något inlogg vänligen registrera ditt serviceärende genom att klicka här.

Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta oss.


Tele2 Sverige AB

E-post: direkt@tele2.com

Tel: 0200 226 226 knappval 2

Servicehanteringen hos Tele2

I dagens arbetsmiljö är mobiltelefonen/surfplattan och tillbehör kritiska hjälpmedel på arbetsplatsen, detta gör att en väl fungerande servicehantering är av stor vikt. Mot bakgrund av detta har Tele2 valt att anpassa sina servicelösningar efter vad som varje kund efterfrågar, vår målsättning är att till 100 % tillgodose våra kunders behov utan att tumma på kvalitén. I och med att behov ständigt ändras och vår strävan att alltid vara nära våra kunder arbetar vi med flera partners inom service.

All service som sker i Tele2 regi hanteras av tekniker som innehar certifiering från just den tillverkare som denna hanteras, detta innebär att vi alltid lämnar garanti på utförd service samt att eventuellt innestående garanti alltid fortsätter att gälla.

Upp till 90% av våra garantiärenden repareras inom 48 timmar (exkl transporttider). Detta medför att ni kan lägga mer energi på er affärsverksamhet istället för att söka och kräva in information om ert serviceärende.

Garantiregler

Garantin omfattar fabrikationsfel och gäller inte tapp/klämskador, fukt/vätskeskador eller felaktigt handhavande då detta klassas som yttre åverkan. Samma regler gäller för tillbehör. Samtliga garantiregler återfinns i de flesta bruksanvisningar som följer med produkten vid köpet, vi rekommenderar att ni läser igenom dessa och följer de skötselråd som eventuellt rekommenderas.

Om en produkt visar sig vara utsatt för någon form av yttre åverkan gäller inte garantin. I dessa fall skickas ett kostnadsförslag till angiven kontaktperson som kan välja att acceptera, neka och skrota telefonen eller returnera enheten utan reparation varpå en undersökningsavgift kommer debiteras.

Returer

Generellt gäller 10 dagars full returrätt från leveransdatum. Observera att varan måste vara i obruten och oskadad originalförpackning. Tele2 debiterar 500 kr plus moms i returavgift för felbeställda varor, eller enligt avtal.

Vid retur av varor skall uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Returer skall återsändas i originalförpackning samt vara väl förpackade i av posten godkänt emballage (exempelvis brun wellpappkartong). Vid eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering godkänns ej retur. Tele2 förbehåller sig rätt till kontroll av varor.

DOA (dead on arrival) innebär att varan inte fungerar vid leverans. Tillverkaren lämnar 7 dagars DOA, vilket innebär att kund måste anmäla att produkten inte fungerar senast 7 dagar efter leverans. Vanligtvis ersätt den trasiga enheten mot en ny. DOA hanteringen gäller inte iPhone

OBS! Ingenting får klistras eller skrivas på originalförpackningen.

Tele2 Allmänna leveransvillkor

Ladda hem Tele2's allmänna leveransvilkor

 

Service

 

Tele2 garanterar till 100 %

Att enheter som servas i Tele2 regi
hanteras av dedikerade tekniker
som innehar certifiering av aktuell
tillverkare.

Tillgång till löpande uppdateringar
av serviceärende.

Vänligen vänta

Kundvagn uppdaterad
Kundvagn ej uppdaterad