Miljöarbete inom Tele2

Vi på Tele2 anser att hållbar utveckling inom affärsverksamheten är en förutsättning för fortsatt lönsamhet. Tele2s produkter och tjänster bidrar till en miljövänligare värld, eftersom ökad digitalisering leder till minskad miljöpåverkan.

Det är viktigt för oss att se till att hålla nere vår miljöpåverkan. Det är en ambition som ska genomsyra våra affärsaktiviteter och vår dagliga verksamhet. Vi har tagit fram denna miljöpolicy för att säkerställa att vi tar hänsyn till miljön överallt inom verksamheten. Anställdas medverkan

Tele2 kräver att alla anställda, chefer och styrelsemedlemmar:

 • läser och förstår miljöpolicyn.
 • ser till att miljöpolicyn efterlevs såväl i innehåll som andemening.
 • ser till att miljöpolicyn implementeras och respekteras i hela företaget.
 • ser till att Tele2s dotterbolag och leverantörer förstår och följer miljöpolicyn.

 • Tele2 Miljöpolicy 2010

  Tele2 Miljöpolicy 2010

  Tele2 Systematiskt miljöarbete

  Tele2 Systematiskt miljöarbete

  Tele2 Code of Conduct

  Tele2 Code of Conduct

  Tele2 Business Partner Code of Conduct

  Tele2 Business Partner Code of Conduct

  Whistle Blower policy

  Whistle Blower policy


  Återvinningspaket för uttjänade mobiltelefoner

  Tele2 har tillsammans med en av Sveriges ledande återvinningspartner för mobiltelefoner tagit fram ett återvinningskoncept för uttjänta mobiltelefoner. För varje mobiltelefon som skickas in räddas en bit av jordens känsliga ekosystem.

  Har du ett större antal gamla mobiler som du vill återvinna är du välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi till med hantering och transport.

  Tele2 Sverige AB

  E-post: direkt@tele2.com

  Tel: 0200 226 226 knappval 2


  SAR-information

  För en fullständig lista med samtliga erbjudna mobiltelefoners SAR-värde, klicka här.

  Vänligen vänta

  Kundvagn uppdaterad
  Kundvagn ej uppdaterad